શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત : જુલાઈ ૨૦૨૧

શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ

આ માસિક પત્રિકામાં સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, મૂલ્યનિષ્ઠ કેળવણી, યુવાનો માટેની પ્રેરકવાણી, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સ્વામી વિવેકાનંદના પ્રેરક પ્રસંગો, આધ્યાત્મિક સંસ્મરણો, આત્મકથાત્મક લેખો, અને આરોગ્ય જેવા અનેક વિષયો પર વિદ્વાનોના લેખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત : જુલાઈ ૨૦૨૧

શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ

આ માસિક પત્રિકામાં સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, મૂલ્યનિષ્ઠ કેળવણી, યુવાનો માટેની પ્રેરકવાણી, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સ્વામી વિવેકાનંદના પ્રેરક પ્રસંગો, આધ્યાત્મિક સંસ્મરણો, આત્મકથાત્મક લેખો, અને આરોગ્ય જેવા અનેક વિષયો પર વિદ્વાનોના લેખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

અમારા આરાધ્ય દેવ

અવતાર વરિષ્ઠ શ્રીરામકૃષ્ણ, સંઘજનની શ્રીમા શારદાદેવી, અને યુગનાયક સ્વામી વિવેકાનંદની તપસ્યાથી સંચિત અને પરિવર્ધિત શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતના પ્રત્યેક અંકમાં તેમના પાવન ઉપદેશો પ્રકાશિત થાય છે.

વિવેકવાણી

અમૃતવાણી

માતૃવાણી

અમારા આરાધ્ય દેવ

અવતાર વરિષ્ઠ શ્રીરામકૃષ્ણ, સંઘજનની શ્રીમા શારદાદેવી, અને યુગનાયક સ્વામી વિવેકાનંદની તપસ્યાથી સંચિત અને પરિવર્ધિત શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતના પ્રત્યેક અંકમાં તેમના પાવન ઉપદેશો પ્રકાશિત થાય છે.

અમૃતવાણી

માતૃવાણી

વિવેકવાણી

અમારા લેખકો

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત બ્રહ્મનિષ્ઠ અને વિદ્વાન સંન્યાસીઓના લેખોથી સમૃદ્ધ છે. તેઓની ગહન આધ્યાત્મિક ઉપલબ્ધિ તેઓના લેખોમાં છલકાઈ આવે છે. વાચકો માટે આપણાં શાસ્ત્ર, ભારતીય પરંપરા અને ઈશ્વરપ્રાપ્તિની સાધના સહજસરળ ભાષામાં તેઓએ લિપિબદ્ધ કર્યાં છે.

સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ૧મા પરમાધ્યક્ષ

સ્વામી રંગનાથાનંદજી

શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ૧૩મા પરમાધ્યક્ષ

સ્વામી યતીશ્વરાનંદજી

શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ભૂતપૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ

સ્વામી પ્રભાનંદજી

શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ઉપાધ્યક્ષ

સ્વામી સુહિતાનંદજી

શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ઉપાધ્યક્ષ

સ્વામી ચેતનાનંદજી

શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ઠ સંન્યાસી

અમારા બધા જ લેખકોની સૂચિ જુઓ

અમારા લેખકો

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત બ્રહ્મનિષ્ઠ અને વિદ્વાન સંન્યાસીઓના લેખોથી સમૃદ્ધ છે. તેઓની ગહન આધ્યાત્મિક ઉપલબ્ધિ તેઓના લેખોમાં છલકાઈ આવે છે. વાચકો માટે આપણાં શાસ્ત્ર, ભારતીય પરંપરા અને ઈશ્વરપ્રાપ્તિની સાધના સહજસરળ ભાષામાં તેઓએ લિપિબદ્ધ કર્યાં છે.

સ્વામી ભૂતેશાનંદજી
શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ૧૨મા પરમાધ્યક્ષ

સ્વામી રંગનાથાનંદજી
શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ૧૩મા પરમાધ્યક્ષ

સ્વામી યતીશ્વરાનંદજી
શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ભૂતપૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ

સ્વામી પ્રભાનંદજી
શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ઉપાધ્યક્ષ

સ્વામી સુહિતાનંદજી
શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના ઉપાધ્યક્ષ

સ્વામી ચેતનાનંદજી
શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ઠ સંન્યાસી

અમારા બધા જ લેખકોની સૂચિ જુઓ

વૈવિધ્યનો રસથાળ

સ્વામી વિવેકાનંદના કર્મ, ભક્તિ, ધ્યાન, અને જ્ઞાન આ ચાર યોગના સમન્વયના સિદ્ધાંતને અનુસરીને શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતમાં વાચકો માટે વિભિન્ન વિષયો પર આકર્ષક લેખમાળાઓ પ્રકાશિત થાય છે.

સંપાદકીય

અધ્યાત્મ

સંસ્મરણ

પ્રેરક પ્રસંગ

શાસ્ત્ર

આરોગ્ય

સંશોધન

ધ્યાન

પ્રાસંગિક

ઇતિહાસ

ચિંતન

જીવનચરિત્ર

યુવજગત

દિવ્યવાણી

સમાચાર દર્શન

અમારા બધા જ વિષયોની સૂચિ જુઓ

સમાચાર દર્શન

અમારા બધા જ વિષયોની સૂચિ જુઓ

વૈવિધ્યનો રસથાળ

સ્વામી વિવેકાનંદના કર્મ, ભક્તિ, ધ્યાન, અને જ્ઞાન આ ચાર યોગના સમન્વયના સિદ્ધાંતને અનુસરીને શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતમાં વાચકો માટે વિભિન્ન વિષયો પર આકર્ષક લેખમાળાઓ પ્રકાશિત થાય છે.

સંપાદકીય

અધ્યાત્મ

સંસ્મરણ

પ્રેરક પ્રસંગ

શાસ્ત્ર

આરોગ્ય

સંશોધન

ધ્યાન

પ્રાસંગિક

ઇતિહાસ

ચિંતન

જીવનચરિત્ર

યુવજગત

દિવ્યવાણી

લેખમાળા

અમારી કેટલીક વિશિષ્ટ લેખમાળાઓ

વિવેકચૂડામણિ

શ્રી આદિશંકરાચાર્ય કૃત

ધ્યાન અને આધ્યાત્મિક જીવન

સ્વામી યતીશ્વરાનંદ

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા

સ્વામી રંગનાથાનંદ

સારગાછીની સ્મૃતિ

સ્વામી સુહિતાનંદ

માનસિક તણાવથી મુક્તિ

સ્વામી ગોકુલાનંદ

શ્રી ‘મ’ : દર્શન

સ્વામી નિત્યાત્માનંદ

શ્રી ‘મ.’ શ્રીમહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત

સ્વામી ચેતનાનંદ

યુવા માર્ગદર્શન

સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

કથામૃત પ્રસંગ

સ્વામી ભૂતેશાનંદ

ક્રોધ પર વિજય

સ્વામી બુધાનંદ

સ્વામી વિવેકાનંદના સંન્યાસી શિષ્ય

સ્વામી અબ્જજાનંદ

તું પરમહંસ બનીશ

સ્વામી સર્વગતાનંદ

કેલિફોર્નિયામાં સ્વામી વિવેકાનંદ

સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

નર્મદામહિમા અને પરિક્રમાના અનુભવો

એક સંન્યાસી

વિશ્વાસનું એવરેસ્ટ

અરુણિમા સિન્હા

સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

આશુતોષ મિત્ર

લેખમાળા

અમારી કેટલીક વિશિષ્ટ લેખમાળાઓ

વિવેક ચૂડામણિ

શ્રી આદિશંકરાચાર્ય કૃત

ધ્યાન અને આધ્યાત્મિક જીવન

સ્વામી યતીશ્વરાનંદ

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા

સ્વામી રંગનાથાનંદ

સારગાછીની સ્મૃતિ

સ્વામી સુહિતાનંદ

માનસિક તણાવથી મુક્તિ

સ્વામી ગોકુલાનંદ

શ્રી ‘મ’ : દર્શન

સ્વામી નિત્યાત્માનંદ

શ્રી ‘મ.’ શ્રીમહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત

સ્વામી ચેતનાનંદ

યુવા માર્ગદર્શન

સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

કથામૃત પ્રસંગ

સ્વામી ભૂતેશાનંદ

ક્રોધ પર વિજય

સ્વામી બુધાનંદ

સ્વામી વિવેકાનંદના સંન્યાસી શિષ્ય

સ્વામી અબ્જજાનંદ

તું પરમહંસ બનીશ

સ્વામી સર્વગતાનંદ

કેલિફોર્નિયામાં સ્વામી વિવેકાનંદ

સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

નર્મદામહિમા અને પરિક્રમાના અનુભવો

એક સંન્યાસી

વિશ્વાસનું એવરેસ્ટ

અરુણિમા સિન્હા

સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

આશુતોષ મિત્ર